Rejmes installerar nya snabbladdare för elbilar

2024-07-10

Fastighet

Miljö

Rejmes är stolta över att kunna erbjuda kunder snabbladdare för elbilar på våra anläggningar i Norrköping, Linköping och Örebro. Totalt 8 enheter installeras på orterna med uttag för 2 bilar vid varje laddare. Initiativet är en del av engagemanget för att stödja övergången till eldrivna fordon och minska koldioxidutsläppen.

Bakgrund och omfattning

Redan 2014 kom EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (AFID). I april 2024 började en ny förordning tillämpas, AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation). Den nya förordningen innehåller planer för hur vägnät i Europa skall kunna täckas av laddstationer för eldrivna fordon. I och med allt större andel fordon behöver också infrastrukturen tas om hand i varje land.

Rejmes arbetar för att följa direktiven och kan på så vis bidra till en mer hållbar motorbransch.

Installationer och teknik

Snabbladdare har en effekt på 200 kW. Två laddstationer med fyra laddpunkter finns i Norrköping, Linköping och Örebro. Vid den nybyggda verkstaden på Risängsgatan i Norrköping installeras också två laddstationer med fyra laddpunkter.

De nya snabbladdarna är av typen Delta 200 kW, som har tagits fram i samarbete med Volvo. Vattenfall InCharge är tjänsteleverantör och står även för betalfunktion. Snabbladdarna är utrustade med både QR-kod och kortläsare. All installation görs av Transtema.

Investering för framtiden

Klimatklivet är Naturvårdsverkets stöd till utbyggnad av laddnätet och Rejmes har beviljats investeringsstöd för 6 av laddarna. Övriga investeringar görs av Rejmekoncernen och ingår i en långsiktig strategi för att främja hållbara transportlösningar.

Tillgänglighet

Snabbladdarna finns tillgängliga dygnet runt. Stationerna är rustade för att kunna ladda även husbilar och transportbilar som kräver högre höjd vid stationen. Information om laddarna finns på InCharge, ChargeFinder, Elton, Elli, Northe och andra appar för elbilsförare.

Priser, placering, effekt och tillgänglighet presenteras i InCharge-appen och betalning vid stationerna görs med appen eller med kort i betalterminal.

Fortsatt arbete för minskade utsläpp

Med framtida planer för nya installationer välkomnas fler elbilsförare. Laddas bilen hos Rejmes får kunden också miljömärkt el som inte ger några CO2-utsläpp. Det är ett sätt att bidra till en renare och grönare värld tillsammans.

Kontakt

Mattias Andrae
Miljö och hållbarhet, Rejmes.
mattias.andrae@rejmes.se

Lars Henriksson
Inköpsansvarig, Rejmes.
lars.henriksson@rejmes.se

Jonas Thyrsson
Fastighetsingenjör, Rejmes.
jonas.thyrsson@rejmes.se

Länkar