Siffror för 2023

Rejmekoncernen levererade under 2023 totalt 8 235 nya och begagnade personbilar, transportbilar, lastvagnar och bussar. Omsättningen blev drygt 3,8 miljarder kronor.

Levererade fordon20232022
Nya personbilar2 3062 765
Begagnade personbilar4 6634 259
Nya transportbilar448215
Begagnade transportbilar470347
Nya lastvagnar och bussar217229
Begagnade lastvagnar och bussar 131165
Omsättning (KSEK)20232022
Försäljning personbilar1 469 3081 222 828
Försäljning lätta transportbilar121 30041 674
Försäljning lastvagnar och bussar625 291584 825
Verkstadsarbete411 048387 193
Bildelar och tillbehör456 992408 433
Tvätt26 83724 354
Drivmedel 414 496443 983

Investeringar under åren

2023

2023 har stora investeringar genomförts inom Rejme-koncernen i linje med Volvo Retail Experience (VRE), generalagentens kravspecifikationer. Tre anläggningar har renoverats och en helt ny lastvagnsanläggning har färdigställts: nybilshallen i Örebro, nybilshallen i Norrköping, verkstaden i Tornby och nybyggnation av lastvagnsanläggningen, i Linköping.

Investeringar som gjorts på övriga anläggningar är följande: Tvätten i Finspång har renoverats och
fastigheten i Berglunda, Örebro, har försetts med sol-cellspaneler. 

Byggnation pågår av ny verkstad med däckcenter och däckhotell i Norrköping.

Satsningar gjordes även inom hjul- och däcksegmentet för tunga fordon och personbilar. Vi har kompletterat med fälgrenovering och utökade möjligheter kring däckhotell.

Inom servicedelen, för både personbilar och lastvagnar har koncernen införskaffat verktyg och kompetens för att kunna välkomna alla varumärken på verkstäderna.

2022

Under första kvartalet 2023 pågick uppförandet av en ny fullserviceanläggning för lastvagnar i Linköping. Samtidigt byggdes en ny drivmedelstation för HVO i anslutning till anläggningen.

I Linköping genomfördes även utbyte av tvättunneln på Vigfastgatan.

I Örebro utökades solcellskapaciteten genom installation av ytterligare solceller på både personbilsanläggningen och lastbilsanläggningen. Dessutom har investeringar gjorts i utrustning för renovering av aluminiumfälgar på skadeverkstaden i Örebro.

I Åtvidaberg genomgick drivmedelsstationen en ombyggnation, inklusive installation av en ny oljeavskiljare och iordningställande av spillzoner. Under året utökades även drivmedelsutbudet med HVO på denna station.

På liknande sätt genomgick drivmedelsstationen i Askersund en ombyggnation, som inkluderade en ny oljeavskiljare och iordningställande av spillzoner.

Det sammanlagda värdet av genomförda investeringar och renoveringar, inklusive nyanskaffning av leasingbilar, uppgår till cirka 632 mkr.

2021

En av anläggningarna som har funnits med sedan starten 1958 är Finspång. Huskroppen har fått ny fasad, renoverad verkstad och tillbehörsbutik. För några år sedan renoverades bilhallen till senaste Volvostandard, det betyder att hela anläggningen nu är modern på alla sätt och erbjuder en fantastisk kundupplevelse.

I Norrköping behöver befintlig verkstad renoveras. Som ett led i det har grannfastigheten Slakthuset köpts. Här ska en helt ny Volvoverkstad och ett modernt däckhotell börja byggas under 2022.

Bygget av ny lastvagnsanläggning Linköping påbörjas på Torvinge. Inflyttning är beräknad till första kvartalet 2023. Det betyder också att anläggningen på Vigfastgatan kommer att byggas om till att inrymma personbilsaffären med nya bilhallar, tillbehörsbutik och modern verkstad. En ny snabbare och mer effektiv tvättgatta för personbilar installeras

Alla konferensrum inom koncernen utrustas med teknik för digitala möten. Syftet är att reducera antalet fysiska möten och minska resandet mellan våra orter.

2020

Personbilsverkstaden på Butängen i Norrköping med tillhörande kundmottagning moderniserades med senaste Volvostandard.

I Lindesberg och Linköping Tornby invigs nya svanenmärkta biltvättar. I Örebro står ett nytt däckhotell med plats för 22 000 däck i drift.

Även lastbilar behöver däckhotell – i Norrköping Butängen togs ett nytt i bruk.

2019

Den vid branden 2017 totalförstörda personbilsverkstaden i Örebro ersattes med en hypermodern personbils- och skadeverkstad som planenligt togs i drift under juni månad. De temporära verkstadslokalerna, på samma anläggning, återställdes till sitt ursprungliga skick som utställningshall och kunde tas i bruk efter semestern. Den tidigare lastvagnsverkstaden byggs om till däckhotell som skall tas i drift under maj månad 2020.

I Tranås har nya lokaler för service och reparation av hydraulutrustning tagits i bruk. I Lindesberg har nya uppställningsplatser för lastvagnar iordningställts och bygget av en ny personbilstvätt för personbilar beräknas klar under sommaren 2020.
I Nyköping påbörjades uppförande av en ny fullserviceanläggning för lastvagnar med en fristående snabbtvätt. Anläggningen beräknas stå färdig innan sommaren 2021.

Fasadbeklädnaden på försäljningshallen i Linköping har bytts ut och Tornbyanläggningen har kompletterats med utrymmen för kunders däckförvaring.

2018

Bygget av ny service- och skadeverkstad pågår efter branden på Bettorp, Örebro 2017. Lokalen som Lastvagnar hade tidigare kommer att byggas om till marknadsplats, reservdelslager, direktservice och däckhotell. Inflyttning påbörjas under sommaren 2019. En ny tvättgata och omklädningsrum togs i drift i april.

Vi har skapat ett nytt koncept som gör det lättare att välja rätt begagnad bil. I konceptet ”Rejmes Begagnat”, samlas all erfarenhet och kunskap från våra 60 år som bilhandlare. Utveckling av konceptet har inneburit investeringar i ny kommunikationsplattform, webbutveckling, snurrplattor och utrustning för 360-fotografering. En teknik vi blev först i Sverige att använda som bilhandlare.

Anläggningen på Tornby, Linköping anpassas till Volvo serviceverkstad och i den renoverade bilhallen säljs bilar under konceptet ”Rejmes Begagnat”. I Tranås görs en tillbyggnad med en ny hydraulverkstad och i Lindesberg flyttas Tankastationen på området för att få plats med en ny automatisk biltvätt.

Nya fullserviceanläggningar för lastvagnar i Nyköping och Linköping projekteras och upphandlas. Byggstart är planerad till tredje kvartalet 2019. Även anpassning till nytt Tankakoncept på våra nio drivmedelanläggning påbörjas under januari.

2017

Den 6 maj totalförstördes personbils- och skadeverkstaden, kundmottagningen, bildelsbutiken, biltvätten och personalens omklädningsrum på Bettorpsområdet i Örebro av en kraftig brand. En temporär serviceverkstad, kundmottagning och bildelsbutik tas i drift i begagnatbilhallen redan under augusti. Skadeverkstaden placeras tillfälligt i de tidigare lastvagnslokalerna. Biltvätten och omklädningsrummen beräknas tas i drift under våren 2018, medan de nya servicemarknadslokalerna beräknas stå färdiga första halvåret 2019.

Lastvagnsverksamheten flyttar enligt plan till den nya lastvagnsanläggningen på Berglundaområdet i Örebro. Den nya lastvagns- och bussanläggningen på 4 000 m2 har byggts på en 72 000 m2 stor tomt, varav 40 000 m2 har anlagts hittills.

Bilhallen i Finspång renoveras och håller nu senaste Volvostandard. Även lokaler för bilvård och fotografering av bilar byggs om. I Mjölby öppnas en ny verkstad för service och reparation av lastvagnar och bussar.

Vid halvårsskiftet avslutas återförsäljaravtalet mellan Rejmes och Ford Motor Company. Arbetet påbörjas att iordningställa den tidigare Fordanläggningen på Tornby, Linköping, till Volvoverkstad och begagnatbilhall. Bygglov för anpassning av fasad och omdisposition av inre ytor på anläggningen på Vigfastgatan, Linköping beviljas.

2016

I Norrköping byggdes ny marknadsplats med modern och kundanpassad layout. I anslutning till den uppfördes lokaler för ett kundservicecenter som hanterar inkommande samtal och proaktiv försäljning av koncernens produkter och tjänster. 

Anläggningen i Åtvidaberg totalrenoveras, invändigt och utvändigt, till senaste Volvostandard. Finspångs enda Svanenmärkta biltvätt tas i bruk under hösten. I Lindesberg renoveras personalens omklädningsrum och nya cisterner med dubbla kapaciteten installeras på Tanka. Även standarden på koncernens övriga Tankastationer blir uppgraderade.

På Berglundaområdet i Örebro tas i mars det första spadtaget på en helt ny anläggning för försäljning, service och reparation av lastvagnar och bussar. Inflyttning är planerad till maj 2017.

2015

I Örebro, på Berglunda industriområde, byggs en ny lastvagnsanläggning. Klart sommaren 2017. Ny telefonväxel och centralisering av växelfunktionen är genomförd. Svanenmärkt biltvätt samt utökad kapacitet på däckhotellet i Lindesberg. Renovering av omklädningsrum i Linköping. I Katrineholm genomfördes bl.a. renovering av verkstad och tvätthall.

2013 och 2014

På Bettorpsgatan i Örebro renoverades bilhallsbyggnaden såväl in- som utvändigt och invigdes under april 2014. Utställningshallen på nära 6 000 kvm är uppdelad i tre från varandra avgränsade områden för exponering av nya och begagnade Volvobilar, Renault-/Daciabilar och Fordbilar. Centralt mellan de tre utställningsområdena finns en rekonditioneringshall för iordningställande av nya och begagnade personbilar och lätta transportbilar. 

I anslutning till serviceverkstaden för personbilar byggdes en Svanenmärkt tvättunnel med en kapacitet av upp till 50 person- och lätta transportbilar per timme. Våningen över tvättanläggningen inrymmer omklädnings- och lunchrum samt bastu för servicepersonalen. Inflyttning i de nya personalutrymmena ska skedde i mitten av februari 2014.

I Norrköping startade efter semestern 2013 renoveringen och ombyggnaden av vår bilhallsanläggning för Volvo- och Renault-/Daciabilar med separata utställningshallar i två plan för respektive märke. I juli 2014 var allt klart och hallen invigdes. Framför den helglasade huvudfasaden utökas antalet parkeringsplatser med ytterligare 18, varav en del är försedda med eluttag för laddning av el- och hybridbilar. 

Vi uppförde en ny Svanenmärkt tvättanläggning för bilar i slutet av 2014 i Åtvidaberg. De första tvättarna gjordes i början på 2015.

Rejmes historia

Sedan vår grundare Tage Rejme startade i Norrköping och Finspång 1958 har vi växt och utvecklats. Rejält. Idag är Rejmes ett av Sveriges största familjeägda bilhandelsföretag med 24 anläggningar på 15 orter i Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och Småland.