Extra Trygg i två år

Garantin Extra Trygg ingår på begagnade bilar som är max 5 år gammal räknat från första registreringsdagen och har gått mindre än 10 000 mil. Garantin är personlig och upphör därför att gälla om bilen byter ägare.

Giltighetstiden på garantin är två år eller max 2 000 körda mil. För att garantin ska gälla måste du serva din bil enligt serviceplanen hos en auktoriserad verkstad.

På lite äldre bilar vill vi också erbjuda en trygghetsgaranti – Extra Trygg 6 månader. Den ger dig samma villkor och skydd som tvåårsgarantin men i 6 månader, max 500 mil. Garantin gäller bilar som vid köptillfället är 5-7 år gamla och gått max 15 000 mil.

Kvinna sitter i en Volvo som hon funderar på att köpa.