Garantivillkor

Extra Trygg 12 månader ingår på bilar som är yngre än 12 år och har gått 10 000 – 19 990 mil. Punkt 1-21 nedan gäller 12 månader från leveransdatum och fritt antal mil.

På bilar där Extra Trygg 12 månader ingår kan du välja att köpa till ytterligare garantitid. Välj 24 eller 36 månader vid köptillfället. Förlängd garantitid går inte att köpa till efteråt. Fråga din säljare för pris.

Garantin avser skador på följande komponenter

 1. Motorelektronik: Motorstyrenhet ECU eller motsvarande samt övrig motorelektronik inklusive uppdateringar.
 2. Motor: Motorns inre rörliga delar.
 3. Bakaxel: Bakaxelns inre rörliga delar.
 4. Styrsystem: Servopump, rattstång, styrväxel och fjädrar.
 5. Bromssystem: Huvudbromscylinder, bromscylinder, bromsrör, bromsservo, bromskraftförstärkare och bromsvätskebehållare.
 6. ABS-system: ABS-hydraulaggregat, ABS-givare och databoxen för ABS-systemet.
 7. Elsystem: Startmotor och generator.
 8. Växellåda: Växellådans inre rörliga delar samt växelväljare med tillhörande databox.
 9. Insprutningssystem: Temperaturgivare, pulsgivare, lambdasond, atmosfärtryckgivare och luftmassemätare.
 10. Turboaggregat / kompressor: Aggregatens inre rörliga delar samt laddluftkylare.
 11. Bränslesystem: Bränslepump, tryckventiler, spridare och tankarmatur.
 12. Drivlina: Drivaxlar och kardan. Ej trasiga gummidamasker, hardyskiva eller stödlager.
 13. Luftkonditionering: Kupéfläktmotor, kondensor, databox, kompressor, evaporator samt reglagepanel för luftkonditioneringen.
 14. Airbagsystem: Samtliga airbagar, sensorer, databox, kablar och kontakter.
 15. Kupéelektronik: Elhissar, elspeglar, takluckans elmotor, centrallås, blinkerssystem,
  torkarmotorer, farthållare, tändmodul för xenon och startsystem.
 16. Avgassystem: Avgasrör, grenrör och katalysator, ej partikelfilter.
 17. Koppling: Slavcylinder, huvudcylinder, kopplingswire, kopplingslager och svänghjul.
 18. Fyrhjulsdrift: Alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften.
 19. Kylsystem till motor: Kylare, kylfläktmotor, temperaturgivare, termostat och vattenpump.
 20. Material: Förbrukningsmaterial i samband med garantireparation.
 21. Bärgning: Omfattas felet av garantivillkoren betalar Fragus självrisken för bärgning till närmaste verkstad.

För hybridfordon omfattas även:

 • Elmotorer: Drivlinans elmotor och extra elmotor för fyrhjulsdrift.
 • Elmotorns elektronik: ECM styrenhet, omvandlare DC/AC och DC/DC.
 • Laddningsenhet:  Bilens invändiga integrerade laddningsstyrenhet, dock ej laddkabel eller extern laddenhet. 

Generella villkor

Självrisk 

Ingen självrisk utgår vid skada. Reparationstak på 75 000 SEK inkl. moms. 

Aktsamhetskrav 

Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta Fragus omgående när det uppstår fel eller skada som kan komma att omfattas av garantin. 

Reparation 

Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall av verkstad skriftligen anmälas till Fragus via vår hemsida. Därefter anvisar Fragus den verkstad som skall utföra garantireparationen. Om reparation utförs utan Fragus skriftliga medgivande betalar Fragus inte reparationskostnaden. Garantin omfattar inte fel som förelåg vid leverans eller felsökningskostnad på fel som inte omfattas av garantin. 

Skötsel 

För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter. Under perioden för garantins giltighet skall service och eventuella garantireparationer utföras av säljande företag eller av Fragus anvisad verkstad. Allt underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok som på anmodan av Fragus skall kunna uppvisas vid skadetillfälle. Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker från fordonets seriemässiga utförande. Delar som kan förväntas slitas som en del av fordonets normalfunktion omfattas ej av garantin. 

Undantag 

Garantin omfattar ej: hög oljeförbrukning, kedjor/remmar med tillhörande komponenter såsom kedjespännare eller dylikt. Nycklar/fjärrkontroller/keyless med tillhörande elektronik. Batterier, kablar, kontakter, underhållnings-/kommunikations-/navigationsutrustning. Skador som uppkommit genom yttre påverkan, handhavandefel, överhettad motor, sotavlagringar, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, korrosion, läckage, kollision eller normalt slitage exempelvis leder, trasiga lampor, belysning, dioder, displayer och dylikt. Fordon avsedda för yrkesmässig trafik omfattas ej av denna garanti. Har fordonet gällande maskinskadeförsäkring betalar Fragus självrisken för fordonsägaren om skadan omfattas av garantivillkoren. Garantin omfattar inga kringkostnader såsom hyrfordon, taxi, hotell etc. 

Övriga villkor 

Den dag Fragus mottager skadeanmälan anses vara den dag då skadan har inträffat. Inför utlandsresa, kontakta Fragus för genomgång av garantivillkor utomlands. Garantin är giltig inom EU, Norge, Schweiz och Storbritannien. 

Garantiavtalet är knutet till fordonet och följer fordonet vid försäljning med undantag att vid försäljning eller överlåtelse till fordonshandlare/fordonsmäklare eller vid export upphör garantin. Garantiavtalet är gällande från det att fordonsägaren mottagit garantibevis med villkor utsända av Fragus samt att premien är betald på förfallodatum. 

Vänligen observera att detta är en beskrivning av garantiprodukten, fullständiga villkor fås tillsammans med garantibeviset.