Rejmes samarbetar med Bråvallagymnasiet i Norrköping

2019-03-22

Samarbete

Utbildning

Volvo

Bråvallagymnasiet har ingått ett trepartsavtal med Volvo Car Sverige och Rejmes. Samarbetet ska bland annat säkra kvaliteten på fordons- och transportprogrammet, öka intresset och matcha branschens verklighet.

Bråvallagymnasiet ingår ett trepartsavtal med Volvo Car Sverige och Tage Rejmes i Norrköping Bil AB. Avtalet handlar om att eleverna inom ramen för fordons- och transportprogrammet ska få kunskaper om kundvård, moderna verkstadsprocesser och verkstadssystem motsvarande det som gäller och tillämpas i en modern verkstad.

– Samarbetet är ett självklart steg för oss mot att bli en modern skola i framkant med tillgång till den senaste tekniken för våra elever. Det här är också ett samarbete som kommer att gynna en hel bransch som får tillgång till kompetenta medarbetare i framtiden, säger Jörgen Strömberg, rektor på Bråvallagymnasiet.

Avtalet innebär bland annat att eleverna får tillgång till nya utbildningsbilar och utbildningsportaler. Dessutom innehåller det fortbildning av lärare och ett samarbete kring de ”mjuka värden” som finns, som studiebesök och förberedelser inför arbetsplatsförlagt lärande.

– Skolan kommer genom samarbetet med Volvo Cars att få tillgång till den senaste tekniken. Eleverna behöver behärska både teknik och kundbemötande. Detta är viktigt för att jobba som tekniker i framtiden, säger Linnea Larsson, som arbetar med strategisk rekrytering på Volvo Car Sverige.

Utbildningen har tagits fram i samråd även med återförsäljare av andra bilmärken i Norrköping, som även i fortsättningen kommer att ta emot elever för så kallad APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Skolans samarbete med näringslivet gör att Bråvallagymnasiet kommer att kunna erbjuda en utbildning som möter näringslivets krav och elevernas utbildningsmiljö ska utformas som en Volvoverkstad.

– Det är fantastiskt att vi på ett tidigt stadium kan erbjuda utbildningsformer som gagnar skolans elever, lärare och i slutänden våra kunder. Dagens bilar innehåller teknik som kräver specialistkompetenser som kan skapas genom detta samarbete. Samarbetet är också en bra förutsättning för att skapa status och kvalitet i ett yrke som så väl behövs i framtiden, säger Jan-Inge Andersson som är servicemarknadschef på Tage Rejmes i Norrköping Bil AB.

– Det här innebära att statusen på vår utbildning ökar ytterligare och är en viktig del i vårt arbete med att göra eleverna anställningsbara. Det ger också eleverna en möjlighet att skaffa sig en realistisk bild av hur en modern arbetsplats är utformad och vilka krav den ställer på dem som medarbetare, säger Fredrik Franzén (L), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Fler samarbeten
Sedan tidigare har Rejmes och Volvo Car Sverige liknande samarbeten med Tullängsgymnasiet i Örebro och Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping.