WLTP – vad är det?

2019-10-18

Bilinformation

WLTP är en testmetod som mäter bränsleförbrukning, räckvidd, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar från personbilar och lätta lastbilar. WLTP började tillämpas 2017 och ersätter de äldre NEDC-testerna. Från och med 2019 ska alla utsläppsvärden visas i WLTP för att bättre återspegla dagens körförhållanden och så att du lättare ska kunna jämföra olika bilmodeller med varandra.

Vad är WLTP?

WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure och har utvecklats med ambitionen att fungera som en global testcykel. Tack vare WLTP kommer du att kunna se förbrukning och koldioxidvärde för varje enskild bilmodell. På så sätt kan du som konsument jämföra bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp mellan olika bilmodeller över hela världen.

I Europa testas elektriska bilars räckvidd enligt standarden WLTP också. Enligt standarden mäts räckvidden vid en genomsnittshastighet av 50 km/tim i sommartemperatur från full laddning till tömt batteri. Räckvidden är hur långt du kan köra på en laddning.

WLTP-testerna består av fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, medium, hög och extra hög. Varje del innehåller en mängd körfaser, stopp, acceleration och bromsfaser. För vissa biltyper testas varje drivlinjekonfiguration för att visa på bilens enklaste (mest ekonomiska) och tyngsta (minst ekonomiska) version.

Sammanfattningsvis kan man säga att WLTP visar personbilars och lätta lastbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp på ett sätt som återspeglar verkliga körförhållanden. Det ger dig som konsument ett bättre verktyg för att jämföra mellan olika bilmodeller.

NECD och WLTP – Vad är skillnaden?

Fordonets prestanda eller faktiska bränsleförbrukning påverkas inte av om det är NEDC eller WLTP som används, dock kommer utsläppsvärdena skilja sig åt beroende på testmetod.

Tidigare har man använt sig av metoden NEDC (New European Driving Cycle) som utvecklades på 1980-talet för att mäta bilars utsläpp. På grund av teknisk utveckling, utbyggnad av infrastruktur och förändrade körmönster har NEDC blivit föråldrat och ersätts nu av WLTP.

Jämfört med det tidigare systemet NEDC innehåller WLTP-testerna bland annat kraftigare accelerationer, högre maxhastigheter och längre körtid. Den nya testmetoden återspeglar hur dagens bilar och trafikvillkor ser ut.

Uppgifterna om CO2-nivåer och bränsleförbrukning kommer sannolikt bli högre med WLTP då det nya protokollet är bättre på att återspegla verkliga körscenarier. Hur mycket detta varierar kan se olika ut för olika bilmodeller. Men även om värdena kan se högre ut med WLTP så fortsätter fordonsprestandan och bränsleförbrukningen att vara densamma.

Enkelt uttryckt så ger WLTP mer exakta värden än NEDC, men det ändrar inte den faktiska prestandan eller förbrukningen för bilen.

Påverkar WLTP mitt bilköp?

Tveka inte att höra av dig till säljarna på Rejmes om du undrar hur WLTP kan komma att påverka dig och ditt bilköp.