Hållbar, finansiell information

Vi är öppna med Rejmes finansiella information. För oss är det viktigt att hela tiden öka kunskapen kring Rejmes som bolag. På så sätt lär du också känna oss på Rejmes bättre. Genom att ständigt engagera oss i hållbarhetsfrågor och prioritera det cirkulära bilägandet skapar vi värde på flera plan. Värde som vi vet spelar roll. För dig och för samhället i stort.

Ett modernt bilägande med cirkulärt tänk

Vi tar ansvar för hela bilens livslängd. Från det att du köper din nya eller begagnade bil, alla händelser under tiden, till dess att du säljer den. Vi är med dig längs hela vägen. Vår affärsmodell är både enkel och självklar; den är nämligen cirkulär. Vi säkerställer att din bil hela tiden är i bästa möjliga skick genom regelbundet underhåll och noggranna kontroller. På så sätt bidrar vi till en trygg miljö på vägarna. Vi tänker på dig.