Vår affärsmodell – du är med och bidrar

När du köper en bil hos oss, stödjer du ett mer hållbart samhälle. Även om du väljer oss som partner men har köpt din bil någon annanstans, bidrar du fortfarande. Vi fokuserar på miljön i alla våra tjänster, oavsett vilken du väljer. Bilarna vi säljer går igenom tester och kontroller innan de hamnar i bilhallen. Att känna sig trygg när man köper en begagnad är nyckeln till att både känna sig fri och genom återbruk göra en god gärning för miljön.

Långsiktig lönsamhet

Rejmes har alltid värderat långsiktighet. Lönsamhet över tid är en förutsättning för ett hållbart företag.

Med en strävan om att vara en fortsatt trygg leverantör behöver vi vara lyhörda för både kunder och omvärlden för att matcha framtida behov. Kunder blir mer miljömedvetna och för att möta efterfrågan behöver vi presentera en helhet med produkter, kompetens och anläggningar som är både hållbara och ekonomiska.

Investeringar

Rejmekoncernens ekonomiska ställning är mycket stark, inte minst som en följd av alla investeringar i nya verkstäder med förbättrad effektivitet och bra arbetsmiljö för koncernens medarbetare. De stora investeringar vi gör i våra anläggningar är självfinansierade och grundar för en fortsatt god affär även i framtiden.

Fordonets hela livscykel

Vi tar ansvar för hela bilens livslängd. Från det att du köper din nya eller begagnade bil, alla händelser under tiden, till dess att du säljer den. Vi är med dig längs hela vägen. Vår affärsmodell är både enkel och självklar; den är nämligen cirkulär. Vi säkerställer att din bil hela tiden är i bästa möjliga skick genom regelbundet underhåll och noggranna kontroller. På så sätt bidrar vi till en trygg miljö på vägarna. Vi tänker på dig.

Kvalitet som varar över tid

Med 700 medarbetare sker ständigt förbättringar inom olika delar av verksamheten. Genom att samla erfarenheter i vårt ledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet), delar vi med oss och blir bättre som helhet.

Arbete med förbättringar genomförs även i nära samarbete med våra leverantörer. Vi ingår bland annat i ett starkt globalt nätverk av tekniker, med hög kompetens och stor erfarenhet, för att kunna ge rätt hjälp till våra kunder.

För att säkerställa kvaliteten i våra verkstäder genomförs kontroller, med Kontrollerad bilverkstad (KBV) och Kvalitetssäkrad Skadeverkstad, kvalitetsstandarder framtagna av bland annat Motorbranschens Riksförbund (MRF), Svenska Fordonsbranschen samt Mobility Sweden.