Vi tänker på miljön

För oss är det viktigt att våra produkter och tjänster håller hög kvalitet och är skonsamma för miljön. Våra ledningssystem är certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Skadetekniker lackerar om fronten på en bil

Några exempel

 • Vi erbjuder förnybara bränslen
 • Svanenmärkta biltvättar 
 • Lackeringsarbeten med vattenbaserade färger
 • System för källsortering
 • Fjärrvärme eller bergvärme på anläggningarna
 • Solceller 

Miljöpolicy

Miljötänket inom Rejmekoncernen visar sig både i det stora och i det lilla – prata miljö med oss nästa gång du besöker någon av våra anläggningar.

Ett viktigt led i miljöarbetet är naturligtvis en väl genomarbetad miljöpolicy, undertecknad av vår koncernchef, och som vi alla står bakom:

”Vår ambition är att vara en miljöanpassad organisation med anläggningar som av kunder och övriga intressenter uppfattas som ledande inom miljöområdet i bilhandeln.”

Detta ska vi nå genom att

 • bedriva ett tydligt och kompetent miljöarbete där hela vår verksamhet beaktas.
 • förebygga och minska miljöbelastningen från vår egen verksamhet.
 • fortlöpande ställa miljökrav på våra anläggningar för service och försäljning.
 • sträva efter att erbjuda produkter och tjänster med goda miljöegenskaper.
 • verka för att likvärdig miljöomsorg finns hos våra leverantörer.
 • fortlöpande stärka miljökompetensen genom utbildning av våra anställda.
 • informera om vår verksamhets och våra produkters miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt.
 • aktivt kommunicera miljöfrågor vid kundträffar, utbildning o.s.v.
 • i all verksamhet minst följa eller överträffa miljölagar, föreskrifter och andra krav som företaget berörs av.
 • arbeta kontinuerligt med ständiga förbättringar.

Ackrediterade av Swedac

 • Att genom egna reparationer släcka tvåor från besiktningsföretag, till exempel Svensk Bilprovning eller Carspect. Dessa uppgifter registreras då hos Transportstyrelsen. Du slipper åka tillbaka till besiktningsföretaget för efterkontroll.  
 • Färdskrivare (analoga och digitala, gäller endast lastvagnsbolagen).
 • Hastighetsregulator (gäller endast lastvagnsbolagen).

KBV – Kontrollerad Bilverkstad

För att höja kvaliteten i våra verkstäder genomförs regelbundna kontroller från KBV, som är bilbranschens ursprungliga kontrollföretag med fokus på verkstadskvalitet och kundnöjdhet.

Motsvarande organ finns även för skadeverkstäder. Kontrollerad Skadeverkstad (KSV) jobbar på samma sätt med regelbundna kontroller för att höja kvalitet och kundnöjdhet i koncernens skadeverkstäder.

MRF – Motorbranschens riksförbund

Rejmes är medlemmar i MRF, en branschorganisation för seriösa och professionella bilåterförsäljare samt bilverkstäder i Sverige. MRF ställer höga krav på sina medlemmar, det gäller såväl miljö, kvalitet som kompetens.

En personlig servicetekniker skyddar förarstolen från smuts.

All information hanteras konfidentiellt

Vi intygar att uppgifter som framkommer i samband med kontroll hanteras konfidentiellt, undantaget den information som kunden själv gör tillgänglig, avtalats i kontrakt eller krävs enligt lag.

När det krävs att frisläppa konfidentiell information meddelas den berörda kunden om vilken information som lämnas. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på länken nedan.