1958 flyttar Tage Rejme från Ulricehamn till Norrköping med en handfull medarbetare och övertar Volvoagenturen i Norrköping och Finspång. Tage Rejmes Bil AB grundas. 

Idag är Tage Rejmes Bil AB ett av Sveriges största familjeägda bilhandelsföretag med 24 anläggningar på 15 orter i Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och Småland.

Här nedan ser du lite av vad som hänt under åren som gått, med det senaste högst upp. Om du vill börja ända från början är det bara att skrolla ner så långt det går.

Digitalisering och hållbarhet i fokus


2021

 • I Nyköping invigs en ny lastvagnsanläggning med tillhörande snabbtvätt och drivmedelsstation.
 • Anläggningen i Finspång fick ny fasad, renoverad verkstad och butik.
 • Fastigheten Slakthuset köps i Norrköping. Här ska en helt ny Volvoverkstad och ett modernt däckhotell byggas.
 • Bygget av en ny lastvagnsanläggning Linköping påbörjas. Inflyttning är beräknad till första kvartalet 2023.
 • Huvudanläggningen i Linköping byter biltvätt. Den nya är snabbare, mer effektiv och Svanenmärkt.
 • Fler solcellspaneler monteras på personbilsanläggningen i Örebro.
 • Vi börjar renovera skadade aluminiumfälgar, som är ett nytt affärområde.  
 • Utrustning för digitala möten, för att minska resandet, installeras på samtliga anläggninge i koncernen.

 2020

 • Bilverkstaden på Butängen i Norrköping med tillhörande kundmottagning moderniserades med senaste Volvostandard.
 • I Lindesberg och på Tornby, Linköping invigdes nya svanenmärkta anläggningar för biltvätt.
 • I Örebro tas ett nytt däckhotell med plats för 22 000 däck i drift.
 • I Nyköping fortskrider uppförandet av en ny fullserviceanläggning för lastvagnar. Invigning sker sommaren 2021.

Fortsätter att satsa

2019

 • Den vid branden 2017 totalförstörda personbilsverkstaden i Örebro ersattes med en hypermodern personbils- och skadeverkstad som planenligt togs i drift under juni.
 • De temporära verkstadslokalerna, på samma anläggning, återställdes till sitt ursprungliga skick som utställningshall och kunde tas i bruk efter semestern.
 • Den tidigare lastvagnsverkstaden byggs om till däckhotell som tas i drift under maj månad 2020.
 • Vid verkstaden i Tranås har nya lokaler för service och reparation av hydraulutrustning tagits i bruk.
 • I Lindesberg har nya uppställningsplatser för lastvagnar iordningställts.
 • I Lindesberg påbörjades uppförande av en anläggning för tvätt av personbilar. Driftstarten beräknas kunna ske före semestern 2020.
 • I Nyköping påbörjades uppförande av en ny fullserviceanläggning för lastvagnar med en fristående snabbtvätt. Anläggningen beräknas stå färdig innan sommaren 2021.
 • Fasadbeklädnaden på försäljningshallen i Linköping har bytts ut.
 • Tornbyanläggningen har kompletterats med utrymmen för kunders däckförvaring.

2018

 • På Bettorpsområdet i Örebro, planeras inflyttning i nya servicelokaler sommaren 2019. Lastvagnars tidigare lokaler kommer att byggas om till marknadsplats, reservdelslager, direktservice och däckhotell. Ny tvättgata tas i drift, samtidigt som uppförandet av nya omklädningsrum avslutades.
 • Utveckling av konceptet ”Rejmes Begagnat”, har inneburit investeringar i kommunikationsplattform, webbutveckling, snurrplattor och utrustning för fotografering.
 • Tornby är anpassat till Volvo serviceverkstad. I den renoverade bilhallen säljs bilar enligt konceptet ”Rejmes Begagnat”.
 • Projektering och upphandling inför uppförande av nya fullserviceanläggningar för lastvagnar i Nyköping och Linköping är påbörjade. Byggstart är beräknad till Q2 respektive Q3, 2019.
 • I Tranås påbörjades tillbyggnad av ny hydraulverkstad som beräknas vara färdigställd under Q1 2019.
 • I Lindesberg genomfördes förflyttning av Tanka och en automatisk tvättanläggning för personbilar ska uppföras.
 • Projektering för att anpassa drivmedelsanläggningar till nytt Tankakoncept har genomförts. Uppdatering påbörjades i januari 2019. 

2017

 • Den 6 maj totalförstördes personbils- och skadeverkstaden, kundmottagningen, bildelsbutiken, biltvätten och personalens omklädningsrum på Bettorpsområdet i Örebro av en kraftig brand.
 • En temporär serviceverkstad, kundmottagning och bildelsbutik tas i drift redan under augusti. Skadeverkstaden placeras tillfälligt i de tidigare lastvagnslokalerna.
 • Biltvätten och omklädningsrummen beräknas tas i drift under våren 2018.
 • De nya servicemarknadslokalerna beräknas stå färdiga första halvåret 2019.
 • Lastvagnsverksamheten flyttar enligt plan till den nya lastvagnsanläggningen på Berglundaområdet i Örebro.
 • Bilhallen i Finspång renoveras och håller nu senaste Volvostandard.
 • I Mjölby öppnas en ny verkstad för service och reparation av lastvagnar och bussar.
 • Vid halvårsskiftet avslutas återförsäljaravtalet mellan Rejmes och Ford Motor Company.
 • Bygglov för anpassning av anläggningen på Vigfastgatan, Linköping beviljas.

2016

 • Det byggs en ny marknadsplats med modern och kundanpassad layout i Norrköping. 
 • Ett kundservicecenter som hanterar inkommande samtal och proaktiv försäljning skapas.
 • Anläggningen i Åtvidaberg totalrenoveras till senaste Volvostandard.
 • Finspångs enda Svanenmärkta biltvätt tas i bruk. I Lindesberg installeras cisterner med dubbla kapaciteten på Tanka.
 • Även standarden på koncernens övriga Tankastationer blir uppgraderade.
 • På Berglundaområdet i Örebro tas i mars det första spadtaget på en helt ny anläggning för försäljning, service och reparation av lastvagnar och bussar. Inflyttning är planerad till maj 2017.

2015 

 • Projekteringen av en ny lastvagnsanläggning på Berglundaområdet i Örebro avslutas.
 • Byggstart är beräknad att ske under första kvartalet 2016.
 • I Åtvidaberg startar renoveringen av anläggningen såväl invändigt som utvändigt.
 • I Lindesberg utökas däckhotellets förvaringsutrymme och en ny Svanenmärkt tvättanläggning tas i bruk.
 • I Linköping renoveras personalens omklädningsrum.

2014 

 • Renoveringen och utbyggnaden av bilhallen i Örebro slutförs och en ny Svanenmärkt tvättanläggning med en kapacitet på ca 50 bilar/timme tas i bruk.
 • I Norrköping renoveras bilhallen och anpassas till Volvos standard.
 • På två från varandra skilda plan med en sammanlagd yta på 4 500 kvm skapas moderna lokaler för utställning av Volvos och Renaults personbilar.
 • Nya parkeringsplatser för kunder byggs i anslutning till hallen.
 • I Åtvidaberg byggs en ny Svanenmärkt tvättanläggning.

2013 

 • Renoveringen av bilhallsbyggnaden in- och utvändigt i Örebro startar. På en sammanlagd yta på över 6.000 kvm kommer koncernens bilmärken Volvo, Renault, Dacia och Ford samt begagnade bilar att exponeras.
 • Foremas verksamhet på Marieberg flyttas till Rejmes anläggning på Bettorpsområdet.
 • Nya personalutrymmen byggs för personalen på serviceanläggningen på Bettorp.
 • En ny Svanenmärkt tvättanläggning för personbilar och lätta transportbilar uppförs också i anslutning till serviceanläggningen på Bettorp.

2012

 • Omfattande renoveringar och nybyggnationer startar.
 • I Mjölby renoverades personalutrymmen.
 • Hos Forema i Linköping renoverades bilhallen och verkstadslokaler.
 • Bergvärme installerades i Askersund.

2011 

 • Vi tar ett viktigt beslut och samtliga anläggningar utrustas med hjärtstartare (defibrillatorer).
 • Ytterligare ca 40 000 kvm tomtmark köps i Nyköping, med tanke på en framtida expansion av lastvagnsverksamheten.

2010 

 • Samtliga drivmedelsanläggningar inom koncernen utrustas med etanolpumpar.
 • I Mjölby renoveras bilhall, verkstad och butik – och dessutom byggs en ny och Svanenmärkt tvättanläggning för personbilar och lättare transportbilar. I samband med detta flyttas drivmedelsstationen, vilket gör den mer lättillgänglig och skapar utrymme för fler parkeringsplatser.
 • Under året renoveras även kök och restaurang i Norrköping, liksom anläggningarna för lastvagnstvätt i Örebro, Tranås och Motala. De senare utrustas samtidigt med nya, automatiska tvättmaskiner.

2009 

 •  Rejmekoncernen köper 22.000 kvm tomtmark i Nyköping, vilket skapar möjligheter för framtida expansion av lastvagnsverksamheten på orten.

2008 

 • Året består bland annat av renoveringar i Linköping – av restaurang och kök såväl som av bilhallen – och i samband med det byggs även en ny lunchmatsal.

2007 

 • Foremas nya anläggning på Risängen i Norrköping blir färdig och erbjuder både försäljning och service av Ford och Mazda. Här får även koncernens IT-avdelning nya, fina lokaler.
 • Den andra anläggningen i Norrköping, Lindövägen, får under året fler parkeringsplatser för kunder och medarbetare samt uppställningsplatser för nya bilar.

Miljö i fokus under 2000-talets första år

 • 2006 startas ännu ett nytt och modernt Rejmes Bilskadecenter, den här gången i Norrköping. Och Norrköping får, precis som Linköping ett par år tidigare, både en Svanenmärkt tvättgata och drivmedelsanläggning för samtliga drivmedel.
 • 2005 är året då vi kompletterar bensinstationen i Örebro med både biogas och etanol. Rejmes tar dessutom över Mazda-agenturen i Linköping och Norrköping.
 • 2004 invigs Sveriges modernaste bilskadeanläggning för personbilar och lätta transportbilar av märkena Volvo, Renault, Ford och Mazda – Rejmes Bilskadecenter – i Linköping. Samma ort får tio nya arbetsplatser på personbilsverkstaden, en Svanenmärkt tvättgata och en ny drivmedelsanläggning för bensin, diesel, biogas och etanol. Under året profileras dessutom samtliga bensinstationer inom Rejmekoncernen om till Tanka-stationer.
 • 2003 övertas Fordagenturen i Örebro – och från den 1 januari det här året drivs all Fordverksamhet i Linköping, Norrköping och Örebro av det helägda dotterbolaget Forema Bil AB. Under året kompletteras också anläggningen i Tranås med en ny tankstation för diesel (IDS = International Diesel Service).
 • 2002 tar Rejmes över Fordagenturen i Norrköping och Linköping.
 • 2001 miljöcertifieras personbilsanläggningarna i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Örebro, Askersund, Hallsberg, Lindesberg, Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik, samt lastvagnsanläggningarna i Örebro, Norrköping, Linköping, Motala, Tranås, Nyköping och Katrineholm. Allt enligt ISO 14001. Under året får Motala en ny, komplett lastvagnsanläggning med tvätthall och dieseltankning. Lastvagnsanläggningen i Norrköping kompletteras med ny tvätthall med reningsverk och i Linköping öppnar den första offentliga biogasstationen.
 • 2000 utökas lastvagnsverksamheten i och med köpet av Skobes Lastvagnar AB, till att även finnas i Tranås, Motala, Katrineholm och Nyköping. Växer vidare under 90-talet.
 • 1999 kompletteras anläggningen för lastvagnar i Norrköping med en ny verkstad för skade- och ramriktningsarbeten.
 • 1998 köper Rejmes företaget Gösta Orrby AB och får därmed en komplett anläggning för försäljning och service av personbilar i Hallsberg. Samma år får Rejmes lastvagnar i Örebro nya lokaler för försäljning, kundmottagning, butik och administration. Dessutom blir lastvagnsbolagen i Norrköping, Linköping och Örebro kvalitetssäkrade enligt ISO 9002.
 • 1997 är året då personbilsverkstaden i Norrköping kompletteras med arbetsplatser för reparation av lätta transportbilar. Dessutom fräschas bildelsbutiken och kundmottagningen upp med ny design.
 • 1990-talets början innebär omfattande om- och tillbyggnationer på flera av anläggningarna. Dessutom kompletteras verksamheten med HDS-anläggningar (Hydro Diesel Service) för tunga fordon i Norrköping, Örebro och Linköping. 

De första trettio åren

 • 1988 byggs en ny anläggning i Askersund.
 • 1982 blir även orterna Örebro, Lindesberg och Askersund en del av Tage Rejmes AB.
 • 1973 växer företaget med distrikten Linköping, Mjölby-Skänninge och Åtvidaberg. Under 70-talet byggs anläggningar för personbilar och lastvagnar/bussar i Linköping och Mjölby.
 • 1972 byggs en ny anläggning för lastvagnar och bussar på Butängen i Norrköping.
 • 1960 tillkommer distrikten Söderköping och Valdemarsvik. Under 60-talet utökas företaget med försäljnings- och serviceanläggningar i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.
 • 1958 flyttar Tage Rejme till Norrköping tillsammans med en handfull medarbetare. Distriktet omfattar då Norrköping och Finspång.