Adblue 5 liter

Reducerar NOx i avgaserna från dieselfordon genom att omvandla avgasernas kväveoxider till ofarlig kvävgas och vattenånga.
Artikelnr: LAH10390005
Pris 256 kr