Laddbox med installation Charge Amps Aura 22kW

  • Avser standard installation 3x16A.
  • Gjord av hållbar återvunnen aluminium
  • Uppkopplad med molntjänst
  • 2 x 22 kw, men kan ställas ner till valfri effekt
  • Installationseffektiv
  • ISO15118 förberedd
  • Standardinstallation upp till max 11kW
Rekommendation att köpa till lastbalansering mellan kontakter för 2 000 kr.

Skattereduktion för grön teknik ges för installation av laddpunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material. Högst 50 000 kr per år och person.
Pris 18 185 kr