Din bil är reparerad på en auktoriserad skadeverkstad enligt Volvos föreskrivna arbetsmetoder. Vår personal, som genomgått utbildning i enlighet med Volvo Car Sveriges föreskrifter, använder den utrustning och de verktyg som tillverkaren rekommenderar. Vi använder alltid Volvo Originaldelar.

Genom skadereparationen säkerställer vi att din bil är lika säker att färdas i efter skadereparationen som före. Vår strävan är att alltid omhänderta oljor, vätskor och utbytta delar på bästa sätt med tanke på säkerhet och miljö. Därför följer vi Volvo Car Sveriges rekommendationer kring miljöhantering.

Garanti

När du lämnar in bilen för en skadereparation på någon av Volvo Car Sverige auktoriserade skade- verkstäder ska det innebära maximal trygghet och säkerhet för dig. Därför har vi reparationsgaranti i vår skadeverkstad! Det innebär att vi garanterar att det vi åtgärdat i denna skadereparation är fackmannamässigt utfört. Om något fel skulle uppstå på det vi åtgärdat åtar vi oss att avhjälpa felet. Kostnadsfritt, så klart! Dessutom lånar vi dig en bil (max 5 mil per dag) under tiden vi åtgärdar fel inom reparationsgarantin.

Garantin gäller i 12 månader, under förutsättningarna:

  • att vi fått åtgärda de reparationer vi föreslagit
  • att bilen brukats och vårdats på ett normalt sätt
  • att bilen inte utsatts för yttre åverkan, t.ex. olyckshändelse, stöld eller annat
  • att skadeverkstaden kontaktas omgående när fel eller brister konstateras

Skötselråd

Du kan givetvis köra precis som vanligt med din nyreparerade bil direkt efter skadereparationen. Tänk på att en nylackerad bil kan vara extra känslig för hårdare maskintvätt. Se även avsnittet ”Skötselråd” i Instruktionsboken.