Klimatpremie för eldrivna lätta lastbilar

2024-03-05

Bilinformation

Miljö

Klimatpremien för lätta ellastbilar introducerades 13 februari 2024 och kommer vara tillgänglig för ansökan till och med oktober 2025. Klimatpremien kan ge dig ekonomiskt stöd när du köper en ny eldriven lätt lastbil. Stödet beräknas på prisskillnaden mellan den nya ellastbilen och den närmaste jämförbara fossildrivna bilen. Upp till 50 000 kr.

Stödet kan sökas av företag, regioner och kommuner. Det är viktigt att notera att stödet kommer minska över tid. Så vill du vara säker på att få ditt stöd bör du inte vänta för länge.

Klimatpremien

Syftet med stödet är att elektrifiera fler transporter i våra städer. Det minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar på så sätt till minskat buller och ett bättre klimat.

För att kvalificera sig för stödet måste den eldrivna lastbilen ha en maxvikt på 3,5 ton. Den ska drivas av el eller genom el producerad av vätgas via bränsleceller. Fordonet måste vara registrerat som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister och måste vara helt nytt.

Klimatpremien beräknas som 30 % av prisskillnaden mellan den nya lätta ellastbilen och den närmaste jämförbara fossildrivna modellen, med en maxgräns på 50 000 kr.

Exempel

Om du köper en ellastbil för 400 000 kr och hittar en motsvarande fossildriven version för 240 000 kr, blir mellanskillnaden 160 000 kr. 30 % av det beloppet utgör din klimatpremie (48 000 kr).

Ansök innan du beställer

Kom ihåg att först ansöka om stödet innan du beställer fordonet. Stödet beräknas på totalkostnad. Alltså chassi, kaross och påbyggnader efter rabatt. När ansökan hos Energimyndigheten är godkänd kan du beställa ditt fordon. Handläggningstiden är vanligtvis 1-2 arbetsdagar.

Vill du veta mer om klimatpremien eller vilka bilar som omfattas av stödet? Kontakta oss.