Rejmes skadeverkstad är auktoriserad, vilket innebär att vi reparerar din bil enligt generalagenternas föreskrivna arbetsmetoder. Det betyder att vår personal har genomgått specialistutbildning och använder den utrustning och verktyg som tillverkaren rekommenderar, samt alltid arbetar med originaldelar.

Efter genomförd skadereparation säkerställer vi att din bil uppfyller alla säkerhetsprotokoll, så att du kan fortsätta åka lika tryggt som innan skadan uppstod. Vi följer även generalagenternas rekommendationer kring miljöhantering, som innebär att ta hand om förbrukade oljor, vätskor och utbytta delar på bästa och säkraste sätt.

Garanti

Att lämna in bilen för reparation på någon av Rejmes skadeverkstäder ska innebära maximal trygghet och säkerhet för dig. Därför har du alltid reparationsgaranti hos oss. Garantin säkerställer att det vi åtgärdat i denna skadereparation är fackmannamässigt utfört. Skulle fel uppstå på det vi åtgärdat, åtar vi oss att kostnadsfritt avhjälpa felet.

Garantin gäller i 12 månader, under förutsättningarna:

  • att vi fått åtgärda de reparationer vi föreslagit
  • att bilen brukats och vårdats på ett normalt sätt
  • att bilen inte utsatts för yttre åverkan, t ex olyckshändelse, stöld eller annat
  • att skadeverkstaden kontaktas omgående när fel eller brister konstateras

Skötselråd

Efter skadereparation kan du köra bilen precis som vanligt. Har du däremot en nylackerad bil ska du helt undvika tvätt första veckan. Vecka två till fyra ska bilen tvättas skonsamt, antingen för hand eller i maskintvätt utan borstar. Detta för att minimera risken för repor på de nylackade ytorna. För att undvika att lacken missfärgas bör du inte heller göra en lackförsegling inom tre månader.