Börja jobba direkt efter gymnasiet?

2020-02-04

Samarbete

Rejmes vill vara med och utbilda morgondagens vassaste servicetekniker. Därför representerar de branschen i flera olika kvalitetsstärkande utbildningar.

Rejmes | Oliwer Paar, 17, vill i framtiden arbeta som hybridtekniker med den senaste tekniken.

Den här texten är framtagen av Creative Sales, Öst Media.

Motorbranschen genomgår just nu en transformation som kännetecknas av en teknisk utveckling – och den går snabbt. De närmsta tre åren förutspås branschen behöva anställa 6400 personer. För att förbättra och öka intresset för fordons- och transportprogram på gymnasienivå har Rejmes, som betrodd och auktoriserad leverantör, tillsammans med Volvo Car Sverige valt att ingå samarbete med gymnasieskolor i koncernens alla huvudorter – Tullängsgymnasiet i Örebro 2015, Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping 2018 och sedan hösten 2019 även Bråvallagymnasiet i Norrköping.

2018 spenderade representanter från Rejmes i Örebro sammanlagt tio dagar av sin arbetstid på Tullängsgymnasiet för att ge eleverna bästa möjliga utbildning.

– Målet när vi gick in i det här projektet var att säkerställa och bygga upp kvalitén på utbildningen så att eleverna är redo när de kommer ut i arbetslivet. Vi har utbildat lärare och hållit i undervisning för eleverna, uppdaterat verktyg i skolan, erbjudit den senaste tekniken och moderna praktikplatser, säger Gustav Alm, servicemarknadschef på Rejmes i Örebro.

Rejmes | Volvoprogrammet erbjuder även lärare att följa med på utbildningar hos Volvo. ”Jättevärdefullt”, säger Håkan Fälting.

Volvos del i avtalet handlar om fortbildning av lärare, att erbjuda studiebesök och förberedelser inför arbetsplatsförlagd utbildning. De har för avsikt att ingå liknande trepartssamarbeten med sammanlagt femton gymnasieskolor runt om i Sverige.

– Vi kommer att ha brist på utbildade servicetekniker i framtiden och därför ser vi till att göra gymnasieutbildningarna så attraktiva som möjligt, säger Linnea Larsson som arbetar med strategisk rekrytering på Volvo Car Sverige under invigningen på Bråvallagymnasiet.

Volvo bistår också med den senaste teknikens utbildningsbilar och moderna utbildningssystem som motsvarar en verkstad ute i det verkliga arbetslivet. Till och med verktygsskåp, laddningsstationer och papperskorgar speglar verkligheten.

– Idag har en ny Volvo fem gånger mer mjukvara än vad ett JAS Gripen har. Dessutom finns det över 100 datorer i bilarna. Så att arbeta som fordonstekniker är att arbeta i en utvecklingsbransch som kräver mycket kunskap och som har bra framtidsutsikter, säger Linnea Larsson.

Rejmes | I september 2019 invigdes Volvoprogrammet på Bråvallagymnasiet i Norrköping.

– Det är lärorikt att jobba med de här nya bilarna, innan hade vi mest gamla motorer. Eftersom de flesta har nya bilar idag är det jättebra att vi får lära oss att jobba med dem, säger Oliwer Paar, 17, som läser Fordonsprogrammet på Bråvallagymnasiet och som i framtiden vill arbeta som hybridtekniker med den senaste tekniken.

Volvoprogrammet erbjuder även lärare att följa med på utbildningar hos Volvo.

Volvo Cars | Rejmes vill sudda ut bilden av att serviceyrken inom motorbranschen fortfarande är en skiftnyckelverksamhet.

– Det är jättevärdefullt och viktigt för oss att visa eleverna att vi också måste utbilda oss för att hänga med, säger Håkan Fälting, yrkeslärare på fordonsprogrammet på Bråvallagymnasiet.

Ytterligare ett led i att göra utbildningar med fordonsinriktningar så attraktiva som möjligt är att utvalda skolor ges chansen att certifiera sig som ett Motorbranschcollege. Vilka skolor som certifieras utser MBC-gruppen bestående av politiker, skolledare, fack- och arbetsgivarrepresentanter från de lokala företagen inom motorbranschen. Sedan tar Motorbranschcolleges nationella styrgrupp det slutgiltiga beslutet om skolan skall certifieras. En MBC-utbildning gör det möjligt att verka både i Sverige och utomlands.

Ett Motorbranschcollege lägger stor vikt vid ett väl fungerande samarbete mellan skolan och näringslivet – och där kommer Rejmes in i bilden på flera av de skolor som är certifierade som ett motorbranschcollege.

Rejmes | De närmsta tre åren förutspås motorbranschen att behöva anställa 6400 personer.

– Vi har ett avtal där vi har tagit på oss att vara aktiva i undervisningen och utvecklingen av skolorna för att de ska vara anpassade efter näringslivet, säger Jan-Inge Andersson, servicemarknadschef på Rejmes i Norrköping.

Branschens engagemang har lett till att ansökningarna till fordonsgymnaiset ökar.

– Eftersom ungdomar idag växer upp i ett digitaliseringssamhälle är de mer medvetna, och kräver därmed mer av sina skolor, och på den punkten har praktiska utbildningar halkat efter. På många skolor används samma teknik som för tio år sedan och den är helt förlegad. Risken, om inte vi från branschen hade gått in och hjälpt till, hade varit att vi stått helt utan arbetskraft inom några år, säger Gustav Alm.

Flera elever som har gått fordonsprogrammet på någon av Rejmes huvudorter har fått jobb inom koncernen. Man ser att behovet av denna kompetens, som bygger på avancerad teknik och högteknologisk kunskap, kommer att vara stort även i framtiden. Internt hos Rejmes har MBC-utbildningen legat till grund för, och möjliggjort, att flera anställda tagit nästa kliv och blivit gruppledare och verkstadscoacher.

– När det börjar en ny klass så bjuder jag hit dem på ett studiebesök. I samband med det garanterar jag dem också ett jobb om de ser till att ta körkort, ha godkänt i alla ämnen och att de är riktigt motiverade och intresserade när de är här på praktik, säger Gustav Alm.

 
FÖR MER INFORMATION

ÖREBRO

Tullängsgymnasiet:
Alexander Wilhelmson, rektor: alexander.wilhelmson@orebro.se

LINKÖPING

Anders Ljungstedts gymnasium:
Björn Arvidsson, rektor: bjorn.arvidsson@linkoping.se

NORRKÖPING

Bråvallagymnasiet:
Jörgen Strömberg, rektor: jorgen.stromberg@norrkoping.se

VOLVO CAR SVERIGE

Linnea Larsson, strategisk rekrytering: linnea.l.larsson@volvocars.com