Rejmes miljömål

Våra miljömål är tydliga: att betydligt reducera energi- och vattenförbrukningen. Inom fordonsindustrin har vi alltid arbetat för att effektivisera vår verksamhet och spara resurser. När vi använder jordens resurser krävs att vi fokuserar ännu mer på hur vi nyttjar och återanvänder dem. Vi tar vårt ansvar seriöst.

Därför arbetar vi hela tiden, i hela företaget, tillsammans med våra anställda. Inom koncernen är vår prioritet att arbeta med avfallshantering, energi- och vattenförbrukning. Vårt arbete inom dessa områden kommer leda till framsteg för Rejmes miljömål och minska påverkan på miljön. Med vårt arbete vill vi driva hela motorbranschen i en mer hållbar riktning.

Laddkabel i en laddbar bil

Energianvändning

Vi använder förnybara energikällor som bergvärme, solceller och akviferlager för att minska växthusgasutsläpp från våra anläggningar. All energi i våra fastigheter kommer från förnybara källor. När vi bygger nya eller moderniserar befintliga anläggningar, väljer vi alternativa och förnybara energilösningar. På detta sätt bidrar vi till en mer pålitlig och hållbar energiframtid för alla.

Energibesparande åtgärder

Att reducera energiförbrukning och miljöpåverkan är högt prioriterat för oss. Därför vidtar vi hela tiden åtgärder för att öka effektiviteten och spara resurser. Detta innefattar att förbättra våra fastigheter, med fokus på uppvärmning, belysning och återvinning. Våra processer påverkar dagliga rutiner så alla som arbetar inom Rejmes är med och bidrar i stort som smått. Att släcka lampor, stänga portar, sortera och återbruka är insatser som vi alla kan bidra med.

Vår affärsmodell – du är med och bidrar

När du köper en bil hos oss, stödjer du ett mer hållbart samhälle. Även om du väljer oss som partner men har köpt din bil någon annanstans, bidrar du fortfarande. Vi fokuserar på miljön i alla våra tjänster, oavsett vilken du väljer. Bilarna vi säljer går igenom tester och kontroller innan de hamnar i bilhallen. Att känna sig trygg när man köper en begagnad är nyckeln till att både känna sig fri och genom återbruk göra en god gärning för miljön.

Avfallshantering

Vi har strikta regler för att garantera en säker och ansvarsfull hantering. Endast auktoriserade entreprenörer tar hand om sortering, transport och behandling av restprodukter från våra anläggningar. För oss är det viktigt att det finns noggrant dokumenterade processer som följs både internt och externt.

Svanenmärkta biltvättar

Alla våra personbilstvättar är Svanenmärkta. Genom grundliga kontroller och tester ser vi över vattnet som kommer från våra anläggningar, så att inga skadliga ämnen släpps ut utan stannar i våra reningssystem. Smuts och oljerester samlas i våra filter och minst 85% av vattnet återvinns, för att tvätta nästa bil.