Medarbetare

Alla som jobbar hos oss på Rejmes är viktiga. Vi vill att alla ska trivas och må bra på jobbet. Vi arbetar varje dag med att förbättra trivseln bland våra kollegor och gör bland annat en medarbetarundersökning varje år. Denna undersökning ger oss värdefull feedback och hjälper oss att förstå vad som skapar glädje och trivsel, både individuellt och i våra team.

Att investera i våra medarbetares kunskap är en annan viktig punkt för oss. Vi vill leva upp till de förväntningar som finns på oss. Kunna svara på frågor, erbjuda bästa möjliga service och rådgivning till alla som har frågor och funderingar kring sitt behov av mobilitet. Motorbranschen har förändrats mycket den senaste tiden. Med vårt arbete vill vi visa vägen mot en ännu mer hållbar bransch.

Som koncern håller vi oss alltid uppdaterade och prioriterar kontinuerligt våra medarbetares kompetensutveckling. Vi siktar på att vara steget före konkurrenterna genom att använda vår personals expertis i alla led. Att öka kunskapen internt är en investering, där kompetens och erfarenhet ger oss fördelar och ger oss möjlighet att utvecklas och växa som koncern.

En servicetekniker gör bilservice på en bil i verkstadsmiljö.

Arbetsmiljö

Ett engagerat team kräver en trygg, stöttande arbetsmiljö. Därför genomför vi regelbundna säkerhetsinspektioner och håller arbetsplatserna uppdaterade enligt senaste säkerhetsregler och standarder. Vi involverar också medarbetarna i planeringen av nya anläggningar, renoveringar och tillsammans ser vi över nya processer. Med erfarenhet och viljan att bli bättre utvecklar vi en bättre vardag.

Samhällsengagemang

Vi är glada över att vara en del av Barncancerfondens resa, sedan flera år tillbaka. Genom detta och liknande engagemang vill vi vara en inspirationskälla i motorteknikbranschen. Och för varje Volvo vi säljer, bidrar vi med en donation till Drottning Silvias World Childhood Foundation.

Utöver detta har vi ett nära samarbete med gymnasieskolor. Vi hjälper skolor med teknik och utbildning samtidigt som vi träffar ungdomar som snart ska ut i arbetslivet. På en mer lokal nivå är vi också stolta över att vara officiell sponsringspartner i flera långsiktiga partnerskap. För oss är det bara med glädje som vi stöttar olika föreningar och klubbar där ungdomar får chansen att delta i spännande, utvecklande fritidsaktiviteter. Vi tror att detta engagemang hjälper unga vuxna att blomstra, samtidigt som de får positiva förebilder som inspirerar dem i sin egen utveckling och kunskapsinlärning.

Två barn leker i ett vardagsrum

Mänskliga rättigheter

Vi lägger stor vikt vid att ge alla våra medarbetare lika rättigheter och möjligheter, så att alla känner sig som en del av vår gemenskap. Därför arbetar vi ständigt med att motverka diskriminering och trakasserier, för att göra Rejmes som arbetsplats så stöttande och inkluderande som möjligt. Genom att uppmuntra och stödja varandra i våra olika roller, blir vi tillsammans starkare och kan fortsätta växa som företag och kollegor.

Vi motverkar korruption och penningtvätt, följer noggrant branschens rekommenderade riktlinjer och ser till att alla våra affärsrelationer är i linje med dessa. Genom att sträva efter ökad öppenhet och transparens, gör vi hela tiden vårt bästa för att värna om mänskliga rättigheter. Helt enkelt en kombination av en avslappnad atmosfär och ett starkt engagemang för ansvarstagande och rättvisa.