AdBlue 5 liter med pip

Reducerar NOx i avgaserna från dieselfordon genom att omvandla avgasernas kväveoxider till ofarlig kvävgas och vattenånga.
Artikelnr: KGAD-100005
Pris 169 kr